top of page
WhatsApp Image 2022-05-28 at 11.12.45 AM.jpeg

Valjanje navoja

Vršimo valjanje navoja normalni korak od M6 do M45, valjanje navoja levi korak od M6 do M33 kao i valjanje navoja R 1/2, R 3/4 i R 5/8. Pored navedenih radimo valjanje navoja UNF od UNF 5/16 do UNF 3/4 x 18.

Radimo uslužno valjanje navoja, a na zahtev kupaca proizvodimo ankere, brezone i vijke sa valjanim navojom.

WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.28_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.28_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.28_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.28_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.28_edited.jpg

Prohronske kuke za meso

Bavimo se proizvodnjom prohronskih kuka za transport mesa u autohladnjačama, prohronskih S kuka, prohronskih kuka rasponki kao i svih vrsta prohronskih kuka po uzorku za transport mesa u preradi.

WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.08.18 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.57.40 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.57.41 PM (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.57_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.57.41 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.57.41 PM (2).jpeg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 4.30.42 PM.jpeg

Hidraulična creva, creva za dovod goriva, kompresorska creva i priključci

Proizvodnja i prodaja hidrauličnih creva viskokog, srednjeg i niskog pritiska, izrada priključaka svih vrsta za hidraulična creva tipa M, R, UNF i popravku hidrauličnih creva gde to uslovi dozvoljavaju. Izdrađuju se i reduciri-spojnice i šuplji vijci za hidraulična creva.

Pored hidrauličnih creva bavimo se i proizvodnjom kompresorskih creva, creva za dovod goriva kao i svih tipova creva na zahtev kupca.

WhatsApp Image 2022-05-30 at 4.30.42 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 4.30_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 4.30.46 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 4.30_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 4.30.48 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 4.30_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.23.22 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.23.21 PM.jpeg

Vertikalne provlake

Proizvodnja vertikalnih provlaka H30 i H50 za stranice kamiona i prikolica.

WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.10_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.10.01 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.10_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-28 at 11.12.45 AM.jpeg

Brezoni, vijci i ankeri

Proizvodnja svih vrsta vijaka, brezona i ankera sa valjanim navojem po uzorku ili crtežu.

WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.13.04 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.21.50 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.22.04 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.14.08 PM (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.14.08 PM.jpeg

Kugle

Proizvodnja montažnih/demontažnih kugli za kačenje auto prikolice za poljoprivredne mašine. Kugle se rade od materijala od kvaliteta. Spojni deo kugle možemo raditi i sa dimenzijama na zahtev kupaca, kugle mogu biti pocinkovane i termički obrađene.

WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.16_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.16_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.16_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 4.41.20 PM.jpeg

Mašinski delovi

Izrada mašinskih delova po uzorku ili crtežu koji se mogu izraditi na našim postojećim mašinama.

WhatsApp Image 2022-05-30 at 4.41.20 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 4.40.25 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 4.40.22 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.26.43 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-31 at 2.26.47 PM.jpeg
bottom of page